¿Vols rebre les últimes promocions per Whatsapp i ser el primer en aprofitar-les?

¡Subscriu ja el teu mòbil i no et perdis les últimes ofertes!

He llegit i accepto els Termes i Condicions i la Política de Privacitat

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE SOULBLIMNATURE.COM

Condicions generals de compra i acceptació

Aquestes condicions generals de compra (en endavant, "Condicions Generals de Compra") regulen l'adquisició, a través del lloc Web, www.soulblimnature.com, per part dels clients/tes de Group Fructusweb S.L., respecte els productes oferts a la pàgina web.

Les dades identificatives de l'empresa responsable de la pagina web són les que figuren a continuació:

Group Fructusweb S.L.

NIF:B65260275

Avinguda Segle XXI, nau 52

08840 Viladecans

BARCELONA

www.soulblimnature.com

Telèfon: 615 670 455

Per comprar mitjançant la web cal que el client es registri com a usuari del portal soulblimnature.com i accepti les Condicions Generals de Compra. Aquesta acceptació significa l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per Group Fructusweb S.L., en el moment de l'accés del client a la botiga virtual.

Els Fulls Oficials de Reclamació restaran a disposició dels clients en la seu de la empresa o mitjançant comunicació al departament d'atenció al client a través del correu electrònic atencioalclient@soulblimnature.com indicant en l'assumpte "fulls de reclamació".

Naturalesa de la comanda virtual

Els productes es destinen a consumidors finals, en el sentit establert pel Decret 1/2007 que desenvolupa el text refós de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client ha d'estar legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden exclosos del servei de supermercat empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l'alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l'àmbit d'activitats de Group Fructusweb S.L., sense expressa autorització i coneixement de la direcció de Group Fructusweb S.L.

En virtut del text anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la pàgina web. El client ha de declarar ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals de compra al contractar amb Group Fructusweb S.L., i ha d'acceptar de forma expressa i sense excepcions, que l'accés a la compra i el seu ús estan sota la seva responsabilitat. Group Fructusweb S.L., es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina web, així com a suspendre-hi l'accés de manera temporal o definitiva.

Operativa de les comandes virtuals

Registrar-se en la pàgina web

Si el client accedeix per primera vegada a la pàgina web i vol comprar-hi, ha d'emplenar el formulari de registre al qual pot accedir des de l'apartat usuari. A partir d'aquest moment, ja serà client de i quedarà igualment acreditat com a usuari del portal soulblimnature.com, d'aquesta manera podrà accedir a tots els altres serveis que s'hi ofereixen i sense necessitat d'emplenar formularis addicionals. Al registrar-se a soulblimnature.com, rebrà via correu electrònic, les dades d'accés (e-mail i contrasenya) que li permetrà fer compres a través de la pàgina web. Les dades tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació del client tenir-ne cura. A més, el client és l'únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que d'això se'n puguin derivar.

A la web també hi trobarà un apartat 'USUARI', on el client pot modificar les seves dades. A través d'aquest, el client també podrà sol·licitar una nova contrasenya.

En qualsevol moment, el client podrà accedir a les seves dades, modificar-les o eliminar-les enviant un correu electrònic mitjançant l'adreça a 'esborra@soulblimnature.com' indicant en l'assumpte del correu la paraula 'BAIXA'.

Assortiment de productes i aplicació de preus de Group Fructusweb S.L.

Group Fructusweb S.L., ofereix un ampli i variat assortiment de productes agraris i relacionats amb aquests. Des del seu ordinador, el client pot adquirir aquests productes sense necessitat de desplaçar-se si així ho desitja.

Group Fructusweb S.L., li garanteix el preu del dia que es va realitzar la compra, amb independència del dia que es faci el lliurament, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes podessin no estar vigents. A soulblimnature.com li garantim que el preu final de la seva compra serà el preu que haurà de pagar al final mitjançant el pagament on-line, per transferència bancària, o bé per rebut domiciliat que es carregarà al seu compte 6 dies després de rebre la seva comanda.

No hauria de pagar de més en productes que s'hagin de comptar per pes. El preu de la web es el preu final.

Els preus de la botiga virtual inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable i les despeses de lliurament, en cas que no s'indiqui el contrari. Les comandes es lliuren amb transport propi, excepte algunes províncies que fem servir el transport extern, per la resta de la península trucar al teléfon 654 747 800 , excepte Balears, Ceuta, Melilla, i Portugal que no repartim.

Així mateix, Group Fructusweb S.L., informa que la imatge dels productes que apareix a la botiga pot variar de la dels productes finalment lliurats.

Group Fructusweb S.L., es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol cas i sense previ avís, els preus dels productes, així com a suspendre'n o cancel·lar-ne la venda de forma temporal o definitiva.

La validesa de les ofertes tindrà el caràcter que s'estableixi en la mateixa web de www.soulblimnature.com

Lliurament i devolució de comandes

Lliurament a domicili

Aquesta opció permet lliurar la comanda on el client ens indiqui i en la franja horària seleccionada en totes aquelles poblacions de l'àmbit de Group Fructusweb S.L. estableixi disponible com a lliurament propi.

Si hi hagués qualsevol imprevist en el lliurament de la comanda ens posaríem en contacte a través del/s num./s de telèfon que us sol·licitem a aquest efecte, per trobar una solució.

Horaris de lliurament

Group Fructusweb S.L., no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard no li sigui directament imputable, o per casos de força major en els terminis i condicions previstos en aquestes condicions generals de compra

Depenent de la zona on visqui, els dies de lliurament i els terminis per realitzar la comanda són els següents:

Tenint en compte la franja horària proposada, un cop el client s'ha enregistrat com a usuari/a, aquest concretarà la franja horària de recepció de la comanda a casa seva, dins dels horaris redefinits. Així mateix, si per alguna raó el client no pot ajustar-se als horaris concretats, el client hauria d'avisar a Group Fructusweb S.L., per tal de cercar una sortida.

En el cas que el client no avisi a Group Fructusweb S.L. y es realitzi la entrega sense esser aquesta recepcionada pel client, Group Fructusweb S.L. es reserva el dret de fer efectiu el cobrament de 5,45€ per causa de 2a entrega. En el cas d'haver de fer dos o més lliuraments, es cobrarien 5,45€ per entrega realitzada.

En alguns casos i de moment, pot succeir que Group Fructusweb S.L., no pugui arribar al seu domicili. En aquest cas, es farà saber al client i es proposarà lliurar la comanda amb servei de missatgeria extern a Group Fructusweb S.L. Aquesta opció està operativa en l'actualitat com a lliurament extern.

Despeses de servei

  • L'IVA ja està inclòs en els preus de la web.
  • El cost de lliurar la comanda a domicili varia en funció del consum realitzat.
  • Les despeses ocasionades per la manipulació i l'embalatge estan incloses en la confirmació documental de la contractació efectuada.

Confirmació documental de la contractació efectuada.

Group Fructusweb S.L., remetrà al client, una vegada acceptades de forma expressa aquestes condicions generals de compra, un justificant de la contractació efectuada que servirà també com factura i/o albarà de lliurament.

El justificant de la contractació serà arxivat al sistema de Group Fructusweb, S.L., i si així ho demanés el client, se li remetrà una copia addicional a la mencionada en el paràgraf anterior.

L'idioma de contractació serà el català.

2007-2018 Group Fructusweb S.L. Tots els drets reservats.